Praktijk G. van der Heijdt - Psycholoog Psychotherapeut

Specialisaties:

Lichamelijke Klachten

Er is altijd een wisselwerking tussen lichamelijke en psychische weerbaarheid. Hoofdpijn kan leiden tot spanningen, maar soms kan hoofdpijn ook ontstaan door spanningen. Bij de psychologische behandeling van bijvoorbeeld rugpijn, buikpijn of andere lichamelijke klachten wordt er altijd gekeken naar de wisselwerking tussen lichaam en geest. Beiden kunnen niet los van elkaar gezien worden. Verwerking van, en leren omgaan met een chronische aandoening van de luchtwegen is ook een mogelijkheid binnen een psychologische behandeling.

Chronische Vermoeidheid

Wij hebben veel ervaring met de cognitief gedragstherapeutische behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom en vermoeidheid na kanker bij zowel volwassenen als jongeren.

Het is wel van belang dat u van te voren door uw arts onderzocht bent.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) is gericht op hoe gedachten onze gevoelens en gedragingen beïnvloeden, en andersom. Hardnekkige, negatieve gedachten of vastgeroeste gedragspatronen kunnen in sterke mate samenhangen met klachten die zijn ontstaan. Tijdens de behandeling besteden we aandacht aan gedachten- en gedragspatronen en hoe deze uw emoties beinvloeden. Aan de hand van oefening zowel in de therapie als ook thuis gaat u trachten deze te veranderen. U wordt als het ware uw eigen therapeut en leert zo doende uw klachten zelf terug te dringen. Voor meer informatie kunt u www.vgct.nl bezoeken.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

De heer Voskamp heeft zich naast andere behandelvormen gespecialiseerd in het behandelen van nare ervaringen en trauma's met behulp van EMDR.

Leertherapie en supervisie

Leertherapie is therapie voor in opleiding zijnde psychologen en psychotherapeuten. Tijdens leertherapie leren zij op een adequate manier te zien hoe hun eigen emoties en gedrag invloed kunnen hebben in de therapie, en daar op een goede wijze mee om te gaan.

Supervisie is eveneens voor in opleiding zijnde psychologen en psychotherapeuten. Tijdens de supervisie worden anoniem behandelingen van cliënten doorgesproken zodat de opleideling zich verder ontwikkelt in het doen van therapie.